Culture Segments

Culture Segments (Kultursegment) är det nya internationella standardsegmenteringssystemet för konst och kulturorganisationer. Det driver publikutvecklingen från bl.a. Sydney Opera House till British Museum.

Vilket segment tillhör du?

Det ger ett övertygande och gemensamt språk med en djup insikt i att förstå publiken. Det gör det möjligt att nå rätt människor, engagera dem på ett djupare sätt och skapa långvariga relationer.

Kultursegmenten är kraftfullare än andra system på grund av att de är specifika för sektorn och därför att de grundar sig på människors djupt liggande kulturella värderingar och uppfattningar om kulturens roll i deras liv. Det når kärnan i det som motiverar människor. Det drivs av det internationella Audience Atlas dataset som grundar sig på ett decennium av ledande praxis att hjälpa kunder att verkligen förstå och tillgodose behoven hos konst- och kulturpubliker.

Kultursegmenten är mycket praktiska och prisvärda. Grundsystemet ger en användbar insikt och publiceras kostnadsfritt eller mot avgift. Mot en liten avgift kan du lägga till kultursegmenten till dina publikenkäter. En enkel licens ger dig möjlighet att ta fram en profil för varje post i din databas över publiken. Vi erbjuder utbildning för användning av kultursegmenten i program- och produktutveckling, tjänster, för varumärken och kommunikation. Vi kan också bygga specialanpassade kultursegmentsprofiler för din organisation.

Om du vill tillgodose alla behov hos den befintliga publiken och nå ut till nya publiker behöver du kultursegmenten.

Vilket segment tillhör du?

Image for Enrichment

Enrichment

Image for Entertainment

Entertainment

Image for Expression

Expression

Image for Perspective

Perspective

Image for Stimulation

Stimulation

Image for Release

Release

Image for Affirmation

Affirmation

Image for Essence

Essence

Culture Segments TagTool

Image for Covid Audience Mindsets Survey

Covid Audience Mindsets Survey

Image for Culture Segments and Covid Audience Mindsets

Culture Segments and Covid Audience Mindsets

Using psychographics to change the demographic profile of your audience

Image for SS Great Britain's visitor experience

SS Great Britain's visitor experience

Designed and developed by Human & TYPOCOM in partnership