Pa segment ydych chi?

Eich enw:

Eich cyfeiriad e-bost:

Eich sefydliad:

Mae'r datganiadau canlynol yn cyfeirio at eich agwedd bersonol at fywyd. Dangoswch i ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â phob datganiad:

Fel arfer, fi yw'r cyntaf ymhlith fy ffrindiau i wybod beth sy'n digwydd

Cytuno'n llwyr Dim un Anghytuno'n llwyr

Rwyf hapusaf pan fydda i'n gweld pethau sydd wedi profi i fod yn llwyddiannus a phoblogaidd

Cytuno'n llwyr Dim un Anghytuno'n llwyr

Mae'r celfyddydau a diwylliant yn hanfodol i mi yn fy mywyd

Cytuno'n llwyr Dim un Anghytuno'n llwyr

Rwy'n hapus i wneud fy mheth fy hun, dim ots beth fydd pobl eraill yn ei feddwl

Cytuno'n llwyr Dim un Anghytuno'n llwyr

Rwy'n hoffi mwynhau bywyd a dydw i ddim yn poeni am y dyfodol

Cytuno'n llwyr Dim un Anghytuno'n llwyr

Rwy'n hoffi bod allan yng nghefn gwlad pryd bynnag y galla i

Cytuno'n llwyr Dim un Anghytuno'n llwyr

Rwy'n ystyried fy hun yn berson ysbrydol

Cytuno'n llwyr Dim un Anghytuno'n llwyr

Ydych chi erioed wedi bod i unrhyw un o'r digwyddiadau neu leoedd hyn?

Gŵyl cerddoriaeth bop neu roc

Dawns Gyfoes

Oriel neu arddangosfa gelf

Designed and developed by Human & TYPOCOM in partnership