Culture Segments

Culture Segments yw'r system segmentu safonol rhyngwladol newydd ar gyfer sefydliadau celfyddydol, diwylliannol a sefydliadau treftadaeth. O Dŷ Opera Sydney i'r Amgueddfa Brydeinig, mae'n rhoi hwb i ddatblygiad cynulleidfaoedd.

Pa segment ydych chi?

Mae'n cynnig iaith gyffredin, anogol a mewnwelediad dwfn i ddeall cynulleidfaoedd. Gall eich helpu i dargedu pobl yn fwy manwl, ymgysylltu â nhw ar lefel ddyfnach, a meithrin perthnasau parhaus.

Mae Culture Segments yn fwy pwerus na systemau eraill oherwydd ei fod yn benodol i'r sector ac oherwydd ei fod yn seiliedig ar werthoedd diwylliannol dwfn a'u credoau am y rôl mae diwylliant yn ei chwarae yn eu bywydau. Mae'n mynd at wraidd yr hyn sy'n eu cymell.

Mae'n seiliedig ar y set data Audience Atlas rhyngwladol, cadarn ac mae'n defnyddio degawd o ymarfer arloesol yn helpu ein cleientiaid i wir ddeall a bodloni anghenion cynulleidfaoedd ar gyfer y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.

Mae Culture Segments yn hynod ymarferol a fforddiadwy. Mae'r system sylfaenol yn rhoi mewnwelediad defnyddiol ac mae'n cael ei gyhoeddi'n rhad ac am ddim. Am ffi fechan, gallwch ychwanegu Culture Segments at eich arolygon cynulleidfaoedd. Mae trwydded syml yn eich caniatáu i roi proffil i bob cofnod yn eich cronfa ddata cynulleidfa. Rydym yn cynnig hyfforddiant i ddefnyddio Culture Segments yn eich datblygiad rhaglenni a chynnyrch, eich gwasanaethau, eich brand a'ch cyfathrebu. Yn y pen draw, gallwn greu proffiliau Culture Segment cwbl unigryw ar gyfer eich sefydliad.

Os ydych am fodloni anghenion eich cynulleidfa gyfredol yn llawn ac estyn allan i gynulleidfaoedd newydd, rydych chi angen Culture Segments.

Pa segment ydych chi?

Image for Enrichment Pen Portrait

Enrichment Pen Portrait

Image for Entertainment Pen Portrait

Entertainment Pen Portrait

Image for Expression Pen Portrait

Expression Pen Portrait

Image for Perspective Pen Portrait

Perspective Pen Portrait

Image for Stimulation Pen Portrait

Stimulation Pen Portrait

Image for Release Pen Portrait

Release Pen Portrait

Image for Affirmation Pen Portrait

Affirmation Pen Portrait

Image for Essence Pen Portrait

Essence Pen Portrait

Image for Octagon Theatre: Bringing the brand to life

Octagon Theatre: Bringing the brand to life

Image for Royal Northern College of Music

Royal Northern College of Music

Image for The Shakespeare Birthplace Trust

The Shakespeare Birthplace Trust

Image for Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki

Designed and developed by Human & TYPOCOM in partnership