Culture Segments

Culture Segments yw'r system segmentu safonol rhyngwladol newydd ar gyfer sefydliadau celfyddydol, diwylliannol a sefydliadau treftadaeth. O Dŷ Opera Sydney i'r Amgueddfa Brydeinig, mae'n rhoi hwb i ddatblygiad cynulleidfaoedd.

Pa segment ydych chi?

Mae'n cynnig iaith gyffredin, anogol a mewnwelediad dwfn i ddeall cynulleidfaoedd. Gall eich helpu i dargedu pobl yn fwy manwl, ymgysylltu â nhw ar lefel ddyfnach, a meithrin perthnasau parhaus.

Mae Culture Segments yn fwy pwerus na systemau eraill oherwydd ei fod yn benodol i'r sector ac oherwydd ei fod yn seiliedig ar werthoedd diwylliannol dwfn a'u credoau am y rôl mae diwylliant yn ei chwarae yn eu bywydau. Mae'n mynd at wraidd yr hyn sy'n eu cymell.

Mae'n seiliedig ar y set data Audience Atlas rhyngwladol, cadarn ac mae'n defnyddio degawd o ymarfer arloesol yn helpu ein cleientiaid i wir ddeall a bodloni anghenion cynulleidfaoedd ar gyfer y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth.

Mae Culture Segments yn hynod ymarferol a fforddiadwy. Mae'r system sylfaenol yn rhoi mewnwelediad defnyddiol ac mae'n cael ei gyhoeddi'n rhad ac am ddim. Am ffi fechan, gallwch ychwanegu Culture Segments at eich arolygon cynulleidfaoedd. Mae trwydded syml yn eich caniatáu i roi proffil i bob cofnod yn eich cronfa ddata cynulleidfa. Rydym yn cynnig hyfforddiant i ddefnyddio Culture Segments yn eich datblygiad rhaglenni a chynnyrch, eich gwasanaethau, eich brand a'ch cyfathrebu. Yn y pen draw, gallwn greu proffiliau Culture Segment cwbl unigryw ar gyfer eich sefydliad.

Os ydych am fodloni anghenion eich cynulleidfa gyfredol yn llawn ac estyn allan i gynulleidfaoedd newydd, rydych chi angen Culture Segments.

Pa segment ydych chi?

Image for Enrichment

Enrichment

Image for Entertainment

Entertainment

Image for Expression

Expression

Image for Perspective

Perspective

Image for Stimulation

Stimulation

Image for Release

Release

Image for Affirmation

Affirmation

Image for Essence

Essence

Culture Segments TagTool

Image for Covid Audience Mindsets Survey

Covid Audience Mindsets Survey

Image for Culture Segments and Covid Audience Mindsets

Culture Segments and Covid Audience Mindsets

Using psychographics to change the demographic profile of your audience

Image for SS Great Britain's visitor experience

SS Great Britain's visitor experience

Designed and developed by Human & TYPOCOM in partnership