Culture Segments

Culture Segments (Kulturní segmenty) představují nový mezinárodní standardní systém segmentace pro organizace v oblasti umění, kultury a ochrany kulturního dědictví. Tento systém je hnacím motorem rozšiřování divácké veřejnosti od Opery v Sydney po Britské muzeum.

Do kterého segmentu patříte?

Poskytuje přesvědčivý společný jazyk a hluboké proniknutí do porozumění divácké veřejnosti. Může vám pomoci mnohem přesněji zacílit na návštěvníky, mnohem hlouběji je zapojit a budovat trvalé vztahy.

Systém kulturních segmentů je výkonnější než jiné systémy, protože se zaměřuje na konkrétní sektor a protože vychází z hluboce zakořeněných kulturních hodnot a názorů lidí na roli, jakou hraje kultura v jejich životě. Proniká až k jádru toho, co je motivuje.

Je založen na robustním mezinárodním datovém souboru Audience Atlas a čerpá z našich desetiletých zkušeností přední firmy, která pomáhá našim klientům skutečně porozumět a uspokojovat potřeby divácké veřejnosti v oblasti umění, kultury a ochrany kulturního dědictví.

Systém kulturních segmentů je velmi praktický a dostupný. Základní systém poskytuje užitečný rozhled a publikuje se zdarma. Za malý poplatek můžete ke svým průzkumům divácké veřejnosti přidat kulturní segmenty. Jednoduchá licence umožňuje profilovat každý záznam v databázi divácké veřejnosti. Nabízíme školení, jak systém kulturních segmentů používat při vývoji programů a produktů, ve vašich službách, značce a komunikaci. A konečně, můžeme vytvořit profily kulturních segmentů zcela na míru vaší organizaci.

Pokud chcete plně vyhovět potřebám stávající divácké veřejnosti a přilákat diváky nové, potřebujete kulturní segmenty.

Do kterého segmentu patříte?

Image for Enrichment

Enrichment

Image for Entertainment

Entertainment

Image for Expression

Expression

Image for Perspective

Perspective

Image for Stimulation

Stimulation

Image for Release

Release

Image for Affirmation

Affirmation

Image for Essence

Essence

Culture Segments TagTool

Image for Covid Audience Mindsets Survey

Covid Audience Mindsets Survey

Image for Culture Segments and Covid Audience Mindsets

Culture Segments and Covid Audience Mindsets

Using psychographics to change the demographic profile of your audience

Image for SS Great Britain's visitor experience

SS Great Britain's visitor experience

Designed and developed by Human & TYPOCOM in partnership